Month: November 2019

  จังหวัด ขอนแก่น มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นชั้นที่ 6 ของภาคอีสาน รวมทั้งมีราษฎรเป็นชั้น 3 ของภาคอีสาน เป็นจังหวัดศูนย์ทำการของกรุ๊ปจังหวัดภาคอีสานตรงกลาง เมืองขอนแก่นตั้งอยู่ที่ถนนหนทางมิตรภาพ (ถนนหลวงแผ่นดินเลขลำดับ 2) รวมทั้งถนนหลวงแผ่นดินเลขลำดับ 12